Ekologia

Jako rzetelna i odpowiedzialna Firma, czujemy się w obowiązku chronić nasze otoczenie oraz dbać o środowisko. Działamy w oparciu o normy, które ograniczają wpływ na środowisko naturalne. Naszym celem jest, by brać czynny udział w zmniejszaniu wpływu człowieka na zmiany klimatyczne.

W procesie produkcyjnym zniczy i wkładów używamy surowców odnawialnych, w trakcie produkcji półproduktów, natomiast odpady są przerabiane ponownie. Dodatkowo by być w zgodzie ze środowiskiem naturalnym korzystamy ze źródeł energii odnawialnej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych.

Aby ograniczyć wpływ na środowisko naturalne wprowadziliśmy również do swojej oferty wkłady olejowe do zniczy na bazie oleju palmowego pochodzącego wyłącznie z certyfikowanych źródeł ekologicznych.